PO AUTOMATIC TALEP FORMU
Ana Sayfa >  Kvkk > 
KVKK

Başak Petrol Kamera Aydinlatma Metni


 

BAŞAK PETROL ÜRÜNLERİ VE TİC A.Ş.

Hizmet SahasındaYer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BAŞAK PETROL ÜRÜNLERİ VE TİC A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binamızın dış cephesinde, kanopi altlarında, benzin pompalarında, market içerisinde, depoda, idari bina koridorları ve yürüyen merdivenlerde, idari katta, otoparkta olmak üzere toplam 41 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre BAŞAK PETROL ÜRÜNLERİVE TİC. A.Ş.’ nin, İkitelli OSB Mah. Atatürk Bulv. No:42/E Başakşehir İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir.